Subsidie

3. factuur andere partij

Zou u de factuur van een andere partij kunnen aanleveren? Een screenshot of foto van de factuur is voldoende. U kunt dit bewijs per post sturen, maar ook digitaal inleveren via deze website.


Per post kunt u het formulier verzenden naar: Josink Esweg 24, 7545 PN Enschede t.a.v afdeling Subsidie

    Voor een succesvolle subsidie-aanvraag zijn de volgende documenten nodig: